STÄMBACKENS GARANTIFÖRENING R.F

Hanna Gardbergsvägen 4, Pojo

Styrelse

Ordförande Gretel Johansson
Sekreterare Eva Ljungqvist
Janina Knape, Leila Andersson

Uthyrning

Gretel Johansson, 0400 507 594
  sköter uthyrningen av lokalen.

Ring och fråga mera så planerar
  vi tillsammans ditt möte eller fest.

Föreningshuset

Huset anvädns nuförtiden till
 bl.a förenings-, barn och
ungdomsverksamhet, fester och
 utställningar.

 Vill du ordna dop/bröllopsfest eller något annat
 kalas, tag kontakt och kom och titta på Stämbacken.
 Hela huset: Kök, stor sal + 1 rum för servering.
 Eller 1 större för t.ex möte.

Historia

Stämbackens skolhus är den första skolbyggnad som Pojo kommun upp-fört. Florentin Granholm uppgjorde ritningarna för skolhuset 1868.
Skolhuset uppfördes under åren 1868 – 1870.

Huset är bygggt i en och en halv våning i s.k.nyrenässans och är väl bevarat.
Skolverksamheten inleddes i november 1870, de första skoleleverna var 18 pojkar. Redan följande år fanns det flickor med i skolan.

Skolverksamhet har i olika former funnits i huset från 1870 till år 2000. -Kyrkoby högre sv. Skola, undervisningsutrymme 1870 – 1930 då föjande skolhus uppfördes alldeles intill, Västra Nylands Folkhögskola ,den förberedande folkbildningskursen 1904 hölls i Stämbackens skolhus, utrymme för ”folkförsörjningen” under och efter kriget, på 1950-talet gymnastiksal för Kyrkoby svenska skola, slöjdsal för folkskolan och för träslöjden i medborgarskolorna, både den finska och svenska, då de infördes på 1960- talet, då medborgarskolorna i samband med skolreformen, grundskolan, överfördes till högstadiet i Karis fungerade slöjdsalen för svenska skolan och för arbetarinstitutet fram till år 2000.

År 2003 skrevs hyresavtalet för hela huset med Stämbackens Garantiförening rf.

Lärarbostaden var bostad för skolans lärare fram till 1930, då det nya skolhuset byggdes och där ingick två bostäder. Lärarbostaden var kantorsbostad från år 1935 till 1947 då kantorsbostaden uppfördes. Kantor Bertel Lindroos bodde i bostaden och sonen Peter, vår store tenor är född i huset. Härefter bodde skolans vaktmästare i bostaden.

Då Pojo Kyrka renoverades på 1950-talet var den stora salen i Stämbackens skolhus Kyrkorum. Många Pojobor minns med värme att de blivit konfirmerade i Stämbackens skolhus.

Stämbackens skolhus är endel av bygdens historia och bör bevaras
där det står på sin ståtliga plats invid Kyrkan.

Pojo, 10 november 2011
GJ